آجر های نسوز

               آجر های نسوز نوعی سرامیک نسوز هستند که از خاک های نسوز تهیه میشوند ، دمای پختشان معمولا از 1400 درجه سانتی گرا به بالا میباشد .

                آجر های نسوز در کوره های ذوب ، پیشگرم ، فورج ، و حتی در نمای ساختمان ها به منظور ماندگاری بنا ها در برابر سایش ، یخ زدگی ، رنگ

                 رفتگی استفاده میشوند. انواع و اندازه های مختلفی دارند که در گروه های زیر طبقه بندی میشوند.

فهرست