چسب نسوز سرامیکی: 

از چسب های نسوز برای چسباندن الیاف سرامیکی به دیوار کوره و یا پوشاندن سطح برای افزایش مقاومت در برار ترک خوردگی و پوسته پوسته شدن و یا ایجاد لایه مقاوم در برابر حرارت ، و یا اتصال بین آجرهای نسوز و درز گیری بین آجرها استفاده می شود .

شرکت فراورده های نسوز پردیس با سالها تجربه و فروش بیش از دهها تن از این محصول نه تنها بازخورد منفی مواجه نشده است بلکه به توجه به کیفیت  بسیار خوب و مناسب این چسب از طرفی  و مورد تایید واقع شدن از طرف  مصرف کنندگان طی 5سال اخیر از طرف دیگر بر ان هستیم تا ضمن افزایش کانال های توزیع و فروش  در سراسر ایران نیم نگاهی هم به بازار های هدف در کشورههای همسایه داشته باشیم.

چسب های نسوز سرامیکی با توجه به ترکیبات و دمای کاری اتخا به 3 بخش اصلی زیر تقسیم بندی می شوند.

 

چسب نسوز 1500 تا 1650درجه

در انواع ایرانی و خارجی

چسب نسوز 1400 تا 1450درجه

در انواع ایرانی و خارجی

چسب نسوز 1200 تا 1250درجه

فقط تولید ایران

فهرست