از برد های نسوز عایق از دمای 1260تا1550درجه و اندازه های 60*90 یا 100*120  درکوره ها استفاده می شود.

فهرست