سیمان نسوز

سیمان نسوز کم آهن IRC-50

 اطلاعات کلی

 سیمان نسوز کم آهنIRC-50  سیمان هیدرولیکی با محتوای آلومینای تقریبا ۵۰ % است. جزء اصلی تشکیل دهنده سیمان IRC-50  ترکیبات کلسیم آلومینا است. این ترکیبات سیمان ایده آلی برای کاربردهای نسوز فراهم می­آورند. فاز اصلی تشکیل دهنده IRC-50مونوکلسیم آلومینات   (CA)است.در اثر وجود این فاز‏‏، خصوصیات مکانیکی عالی در جرم ها و بتن ها بوجود می­آید. درصد کم اکسید آهن در این سیمان باعث می­شود این سیمان در مقابل اتمسفر احیایی ناشی از مونواکسیدکربن مقاوم باشد. به علت خواص روانی خوب، نصب این سیمان با کلیه انواع روش های نصب مخصوصا قالب گیری و  روش پاشیدن امکان پذیر است. این محصول برای کاربرد هایی که خواص سخت شدن سریع و کارایی مکانیکی عالی مورد نیاز است، پیشنهاد می شود. این سیمان در برابر اسید سولفوریک بیوژنیک مقاوم است.  IRC-50 فاقد مواد اضافه شونده است و برای کاربرد در جرم های نسوز از پیش مخلوط شده پیشنهاد می شود.

همانند انواع سیمان ها، IRC-50 باید دور از رطوبت نگهداری شود و ترجیحا روی زمین قرار داده نشود. این سیمان خواص خود را تا ۶ ماه حفظ می کند. بسیاری از موارد این سیمان تا یک سال نیز خواص خود را حفظ کرده است.

 خواص سیمان نسوز کم آهن IRC-50:

 ترکیب شیمیایی (مقادیر متوسط):

 Fe2O3<2    

 SiO2 36-39

 CaO<9   

 Al2O3  49-51

  ترکیبات مینرالی:

 IRC-50 عمدتا حاوی مونو کلسیم آلومینات (CA) است. این فاز بلوری دلیل اصلی استحکام سریع و بالاست. با مخلوط شدن این سیمان با آب، هیدرات های کلسیم آلومینات بوجود می آید.

سایر فاز های بلوری که در این سیمان موجودند عبارتند از:          C2As, CT, C12A7

خواص فیزیکی:

 

1-  باقیمانده روی سرند ۹۰ میکرون: کم تر از ۵ درصد

 2-  نرمی : مساحت سطح ویژه (بلین): cm2 /g    ۴۲۰۰-۳۸۰۰

 3-  وزن مخصوص:   ۳٫۱ ۲٫۹۵

 4-  وزن حجمی:  ۹۰۰ تا kg/m3       ۱۰۰۰ 

 5-  زمان گیرش نهایی: کم تر از ۳۶۰ دقیقه

 6-  استحکام مکانیکی بتن در بیست درجه سانتی گراد (kg/cm2):  پس از ۲۴ ساعت بیشتر از ۵۰۰

 حد دمای کاربرد:  

با دانه های شاموت با  ۴۰-۴۲%  Al2O3 ۱۳۵۰

 با دانه های شاموت با  42%  Al2O3)   ۱۴۰۰

 با دانه های بوکسیت             ۱۴۵۰

 با دانه های کوراندوم   ۱۵۵۰

 

فهرست