نمایه شرکت

دکتر نوری

سمت : مدیریت مجموعه

تلفن تماس : ————

ایمیل : [email protected]

 

آقای احمدی

سمت : مدیریت فروش و مدیر داخلی

تلفن تماس : 02188341236

ایمیل : [email protected]

businessman

آقای نیازی

سمت : فروش و بازاریابی

تلفن تماس : 02188341236

ایمیل : [email protected]

خانم نیازی

سمت : مدیر تبلیغات

تلفن تماس : 02188341236

ایمیل : [email protected]

اقای مافی

سمت : ادمین سایت

تلفن تماس : ———-

ایمیل :[email protected]

اقای مافی

سمت : مدیریت انبار

تلفن تماس : ———-

ایمیل :warehouse @pardisref.ir

admin-png
فهرست