سیمان نسوز 

سیمان نسوز آلومینایی  %80

 اطلاعات کلی

 سیمان نسوز پر آلومین 70 و 80

  سیمان هیدرولیکی با محتوای آلومینای تقریبا70یا 8۰ % است. جزء اصلی تشکیل دهنده این 2 سیمان   ترکیبات کلسیم آلومینا است. این ترکیبات سیمان ایده آلی برای کاربردهای نسوز فراهم می­آورند. فاز اصلی تشکیل دهنده سیمان70% و  80%کلسیم آلومینات   (CA)است.در اثر وجود این فاز‏‏، خصوصیات مکانیکی عالی در جرم ها و بتن ها بوجود می­آید. درصد کم اکسید آهن در این سیمان باعث   می­ شود این سیمان در مقابل اتمسفر احیایی ناشی از مونواکسیدکربن مقاوم باشد.

متاسفانه این دو محصول تولید داخلی ندارد و  از طریق واردات در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند.

فهرست