لوله های نسوز با اندازه و قطر های مختلف برای پوشاندن سقف کورها استفاه میشود.

لوله های نسوز در جنس های فلزی- سرامیکی و.. برای مقاصد کاری مختلف تولید میشوند

                                                                                                      

فهرست