ملات های نسوز ضد اسید مخلوطی از پودر های نرم مواد اولیه سرامیکی نسوز و مواد شیمیایی هستند که یک باند پایدار به وجود می آورند.

این ملات ها به صورت دو جزیی ( پودر و مایع )  عرضه می شوند. از ترکیب این 2 ماده ژل سختی با مقاومت بالا بدست می ابد که   سیلیکا ژل نامیده میشود

به وجود آمدن این ژل باعث سخت شدن ملات های ضد اسید می شود.

مزایای اتصال دهنده های نسوز ضد اسید :

  • در برابر حمله اسید های خورنده، نمک ها، محصولات احتراق، آب و بخار در دماهای بالا مقاومت فوق العاده زیاد ی دارند.
  • مش و دانه بندی  بسیار نرم که این امکان را به وجود می آورد که در نتیجه با ایجاد لایه های نازک میتوان لایه نفوذ ناپذیری در برابر گاز ها ایجاد کرد.
  • خواص  اتصال دهندگی.
  • پس از خشک کردن و مخصوصا پس از حرارت دهی  اتصالات بسیار محکم و سخت شده ، به طوری که غالبا آجر های متصل شده  شده ممکن است بشکنند اما اتصال نمی شکند.
  • در نتیجه یک لایه کاری یک پارچه به وجود می آید.
  •  تغییرات حجمی جزیی  و بسیار کمی  پس از خشک شدن و پخت  دارند.
  1. در برابر اثرات اسید ها، نمک های اسیدی و خنثی به هر شکل و غلظتی به استثنای هیدرو فلوریک اسید، کلرین و برومین.
  2. آب سرد و داغ و بخار.
  3. اثرات محصولات حاصل از احتراق
فهرست